%0 Generic %D 2012 %T Poeta jest kanarkiem w kopalni %A ChruĊ›ciel, Ewa %C Warsaw, Poland %I Biuro Literackie %U http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4373 %8 01/2013