Found 3 results
Export:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author][Keyword]
Filters: author is Chruściel  [Clear All Filters]
Journal Article
Chruściel, Ewa (2009).  Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham. FRAZA. NR 65-66,
 Export: Tagged XML BibTex
Magazine Article
Chruściel, Ewa (2012).  Poeta jest kanarkiem w kopalni. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Biedrzycki, Miłosz, Chruściel, Ewa (2012).  Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex