@article { 271, title = {12 NOTATEK O JORIE GRAHAM}, year = {2013}, month = {03/2013}, publisher = {Narodowy Instytut Audiowizualny}, address = {Warszawa, PL}, keywords = {poezja, poezja amerykańska, Prześwity}, URL = {http://www.dwutygodnik.com/artykul/4349-12-notatek-o-jorie-graham.html}, author = {Szymański, Michał} }