@article { 277, title = {Czekam na tę kolejną chwilę. Spotkanie Jorie Graham podczas Portu Literackiego}, year = {2013}, month = {04/2013}, publisher = {Port Literacki Wrocław}, address = {Wrocław}, URL = {http://kreatywnywroclaw.pl/wps/portal/creative/kreatywny/inne/wydarzenie/!ut/p/b1/jcvJCoMwFIXhZ_EBSm5MWnUZqtGgRsUBzSa4KMXiQAcK-vS1u26k3t25fD9SqKHEAcdyUI3U2L67a_vqprHtv1udNHPtxMldAuB5GIRnyiw6Cgw-WUHzC5I0cEFQj1DMMfFTc18vY86D0F8_3Ie1ZzKwygQDwL4eNo797ZsVWFvAB}, author = {Talik, Magdalena} }