%0 Generic %D 2012 %T Nie wolno nam utracić zdolności wychwalania %A Blackie, Sharon %C Warsaw, Poland %I Biuro Literackie %U http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4345 %Z Rozmowa opublikowana w czasopiśmie "EarthLines". Dziękujemy za udostępnienie materiału. Tytuł został dodany przez tłumacza. %8 12/2012