%0 Web Page %D 2013 %T Czekam na tę kolejną chwilę. Spotkanie Jorie Graham podczas Portu Literackiego %A Talik, Magdalena %C Wrocław %I Port Literacki Wrocław %U http://kreatywnywroclaw.pl/wps/portal/creative/kreatywny/inne/wydarzenie/!ut/p/b1/jcvJCoMwFIXhZ_EBSm5MWnUZqtGgRsUBzSa4KMXiQAcK-vS1u26k3t25fD9SqKHEAcdyUI3U2L67a_vqprHtv1udNHPtxMldAuB5GIRnyiw6Cgw-WUHzC5I0cEFQj1DMMfFTc18vY86D0F8_3Ie1ZzKwygQDwL4eNo797ZsVWFvAB %8 04/2013