31 Grubisic, Katia 2012 Wskazówki jak zbudować arkę BiuroLiterackie.pl Warsaw, Poland Biuro Literackie 11/2012 Interview originally published in the journal "The Fiddlehead" (2010). Tekst opublikowany na łamach czasopisma "The Fiddlehead" (244/2010). http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4308