31 Szymański, Michał 2013 12 NOTATEK O JORIE GRAHAM dwutygodnik.com Warszawa, PL Narodowy Instytut Audiowizualny 03/2013 poezja, poezja amerykańska, Prześwity http://www.dwutygodnik.com/artykul/4349-12-notatek-o-jorie-graham.html